Gebyr Vågå kommune

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2021

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 3.010,- Minsteabonnement
36 3.374,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 3.778,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 1.013,-. Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m=kr. 496,-. 20-30 m = kr. 683,-
  • Rull med 12 sekker til plastemballasje er inkludert i alle abonnement.
  • Hushaldingsgebyret er inndelt i 12  terminar, hyttegebyret i 1 termin.
  • Sekkar blir utdelt i perioda september – oktober (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (tysdag kl. 12-18 og fredag kl. 12-15.)
  • Gebyret omfattar også henting av papir 12 gongar i året (sjå hentekalender).
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
1.548,- /1.935-  Hyttene er inndelt i 2 grupper, avhengig av standard og tilkomst.Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.