Gebyr Dovre

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2017

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 2.038,- Minsteabonnement
36 2.325,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 2.700,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 469,-Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m=kr. 538,-. 20-30 m = kr. 888,-
  •  Hushaldningsgebyret er inndelt i 3 terminar, hyttegebyret i 1 termin (2.termin.)
  • Sekkar blir utdelt i perioden 5. – 30.september (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (måndag og onsdag kl. 12-18)
  • Gebyret omfattar også henting av papir 1 gongar i året (sjå hentekalender).
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: (får ikkje utdelt sekk, men leverer til kommunal container.)

Gebyr kr. pr. år Merknad
738,- Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.