Gebyr Lom

Alle prisar er inkludert 25% mva.

Prisar 2018

Det er 3 gebyrgrupper, basert på antal restavfallssekkar som blir utlevert:

Antall sekkar utlevert Gebyr kr. pr. år Merknad
24 2.266,- Minsteabonnement
36 2.570,- Normalabonnement (Dersom ikkje abonnenten har anna avtal med sin kommune, blir det utdelt 36 sekkar).
48 2.951,-
Kjøp av rull med 12 stk ekstrasekk: kr. 540,-. Tillegg pr. år dersom ein ønskjer søppelsekken henta lenger enn 10 meter frå køyreruta: 10-20 m=kr. 375,-. 21-30 m = kr. 625,-

Gebyret er inndelt i 6 terminar.

  • Sekkar blir utdelt i perioden 1. – 15.oktober (for etterfølgande år)
  • Dersom du ønskjer å endre abonnement for komande år, må du gje beskjed om dette til kommunen innan 1.september.
  • Ekstrasekkar i rullar med 12 sekkar kan kjøpast på miljøstasjonen (torsdag kl. 12-18), og på kommunehuset.
  • Gebyret omfattar også henting av papir 4 gongar i året (sjå hentekalender).
  • Gebyret omfattar også gratis levering av mange avfallstyper til miljøstasjonen (sjå under «miljøstasjonar»)

Hytte/seter: leverer vanlegvis til kommunal container, men der det ligg til rette for det, kan dei og få utlevert sekk (12 stk).

Gebyr kr. pr. år Merknad

234,-540,-

925,-

Hyttene er inndelt i 3 kategoriar, avhengig av standard og tilkomst.Gebyret omfatter også gratis levering til miljøstasjon, og til glas-og papircontainere, slik som for hushaldningane.