Klesrulle. Vare nr. 102. Dombås/DOVRE

Gamal klesrulle. Produsert av S.H.Lundh & Co Maskinforretning, Oslo.
Til salgs for kr. 750,-

Utstilt i netthandellokalet på Jora miljøstasjon. Kan sjåast når miljøstasjonen er open: måndag og onsdag kl. 12-18
Hvis du er interessert i kjøp: Meld di interesse til: post@ngr.no snarast