Feil i utsending av kalendere for hushaldningsrenovasjon 2020

NGR har fått attendemelding om at enkelte husstander har motteke kalender for ei anna kommune enn den dei bur i. Vi ber difor alle husstander om å sjekke at dei har fått  kalender for rett kommune.

Har du fått feil kalender, kan du få ny:

  • på miljøstasjonen i den kommuna du bur i
  • servicetorget i den kommuna du bur i
  • ved å kontakte NGR

NGR er å nå på tlf 481 24 513 eller mail til siv.joramo@ngr.no