Hentekalender for 2021 sendes ut til alle husstander.

Hentekalender for 2021 blir distribuert til alle husstander nå rundt nyttår.

Du finner også kalenderen for din kommune under fane “Henteruter” her på våre nettsider

 

Henterutene starter kl. 07.00, og avfall må være satt ut til dette tidspunktet.

Husk også på at sekkene med restavfall ikke må være tyngre enn 20 kg.