Hentekalender sendes ut til alle husstander.

Hentekalender for 2021 distribueres til alle husstander nå rundt nyttår.

Hentekalenderen for din kommune finner du også under arkfane “Henteruter” her på våre nettsider.

 

Henterutene starter kl. 07.00, og avfall må være satt ut til dette tidspunktet.

Husk også at sekker med restavfall ikke må være tyngre enn 20 kg.