Innstilt renovasjonsrute i Dovre

På grunn av sterk kulde vil enkelte abonnenter i Dovre ikke få hentet restavfall i dag.

Det gjelder langs E6 på strekningen Tallerås bru – Dombås, inkludert Burmavegen og Dovre sentrum.

Det blir ikke kjørt erstatningsruter. Neste rute for restavfall er torsdag 22.februar.